Hele 70 prosent av nybilsalget i august var el-biler. Det ville aldri skjedd uten Venstre i regjering. Heller ikke ville vi hatt krav til innblanding av 24,5 prosent biodrivstoff i diesel, hvorav 9 prosent er avansert biodrivstoff. Miljøvennlig transport er nøkkelen til å kutte utslipp. Med Venstre i Regjering går CO2-utslippene ned og er på sitt laveste nivå siden 1993. Denne snuoperasjonen i klimaets tjeneste får vi til takket være regler og avgiftspolitikk.

Noen partier mener bare de aller rikeste skal få økte forbruks- og miljøavgifter, og at økt CO2-avgift ikke må slå ut i høyere bensin- og dieselpriser. En rettferdig klimapolitikk er viktig, og bruk av miljøavgifter må ikke føre til økte sosiale forskjeller, eller økte forskjeller mellom by og utkant. Likevel – kravet om rettferdige miljøavgifter må heller ikke føre til at vi ikke gjør noen ting. Så er det også slik at diesel- og bensinbiler forurenser like mye, uavhengig av hvem som kjører hvor. Uten en avgiftspolitikk som gjør det lønnsomt å bytte til nullutslippsbil når den gamle bilen er klar for utskifting, får vi ingen utskifting av fossile biler.

Venstre vil ikke øke de samla avgiftene og skattene. Det grønne skatteskiftet og økt CO2-avgift – som kan gi noe høyere pumpepris for bensin og diesel – skal kompenseres med skattefradrag. Venstre vil innføre et klimaskattefradrag i inntektsskatten. Fradraget blir høyest for de med lav inntekt. Vanlige familier vil ikke komme økonomisk dårligere ut enn i dag, men de vil komme bedre ut den dagen de skifter til en nullutslippsbil.

Statistisk Sentralbyrå kom nylig med en ganske oppsiktsvekkende undersøkelse. Vi kjører omtrent like mye enten vi bor i Akershus eller i Finnmark, i Innlandet eller på Sørlandet. Det er selvsagt store individuelle forskjeller, men i gjennomsnitt kjører vi cirka 10.000 kilometer per år, enten vi bor i et fylke med mye utkant, eller i mer sentrale strøk. Folk i sentrale strøk har likevel en stor fordel; de har et mye bedre kollektivtilbud, og de har ladestasjoner for el-biler. Venstre vil bygge ut ladestasjoner i hele landet. Vi vil også bedre kollektivtilbudet i distriktene ved å satse mer på minibussser og et tilkallings-system. I vår digitale tid burde det være mulig å utvikle slike tilbud videre gjennom apper og digital dialog mellom buss og passasjer. Venstre vil også innføre et nasjonalt ungdomskort på kollektivtrafikk.

Visste du forresten at det har kommet mer enn 60 nye el-ferger langs kysten vår? I Solberg-regjeringens periode fra 2013 og fram til i dag, er jernbanebudsjettet tredoblet. En stemme til Venstre er en stemme for en aktiv klimapolitikk. Venstre er det eneste partiet som går inn for å beholde alle el-bilfordelene ut 2024.