Den nye regjeringen har ikke rukket å sende noen til Innlandets industrikonferanse på Raufoss torsdag for å konkretisere formuleringene i Hurdalsplattformen. Men det er klart at regjeringsskiftet er spennende for norsk industri. Støre-regjeringen har gått høyt ut og lovet et «taktskifte» i næringspolitikken. Statsministeren selv sa industrien på Toten «inspirerer» da Arbeiderpartiet la fram sin nye politikk for industrien i nettopp Raufoss industripark i juni.

I Hurdalsplattformen åpnes det som Støre lovet for at staten skal inn og ta større ansvar, både ved å gi bedriftene tilgang på kapital, delta i utvikling av infrastruktur og «partnerskap som forener utslippskutt og næringsutvikling».

Så gjenstår det naturligvis å se hva som kommer ut av dette i ren, praktisk hjelp på de områdene industrien trenger det mest. For industrien vil trenge hjelp. Ikke bare skal den riste av seg virkningene av pandemien. Den skal komme best mulig ut av det grønne skiftet, og få foten innenfor i nye markeder som kan gi arbeidsplasser og verdiskaping i fastlandsøkonomien.

Industriens evne til omstilling og innovasjon har direkte betydning for at Norge skal nå målene om klimakutt på 55 prosent inneværende tiår. Dertil må norsk industri komme i posisjon til å ta sin del av den stigende etterspørselen etter ren energi. Det handler blant annet om å kunne kapitaliserer på energikilder som batterier, havvind og hydrogen.

Solberg-regjeringen har blitt kritisert for å sove i timen når det gjelder å støtte industrien som ser potensialet i batteriproduksjon. Her er det potensial for forbedringer. Men de må komme raskt.

Dette vet industrien. Derfor er det en tydelig tone av utålmodighet over årets Industrikonferanse. Klimaomstillingen, batteriracet, teknologiutviklingen – alt skjer i et rasende tempo. Norge har ikke råd til å bli liggende langt bak i feltet. Vi trenger å skape 250.000 nye arbeidsplasser dette tiåret for å opprettholde velferdssamfunnet som vi kjenner det. Og dette skal skje mens klimarevolusjonen setter trygge og kjente mekanismer i ny bevegelse.

Det blir spennende å se hvordan Innlandets industri tar posisjon i denne utviklingen.