Pandemien rammer hardt og den rammer skjevt. Jo flere tall som kommer, jo klarere ser vi at også denne krisen er sosioøkonomisk. Veletablerte med trygg jobb har i stor grad sluppet å bekymre seg for de privatøkonomiske sidene ved situasjonen. Mange har benyttet den utvidede fritida til å pusse opp hjemme. Allerede i mai i fjor viste en undersøkelse for Frende at en av tre hadde gått i gang med prosjekter hjemme, og det har neppe blitt færre i de lange månedene senere. Salgsstatistikkene forteller dessuten om rekordinteresse og prisbonanza i hyttemarkedet.

Dette rimer ikke med de mørke spådommene en lang rekke økonomer har presentert gjennom koronaåret.

Det er der skjevheten kommer inn. Fordi det er de som har minst fra før som tar den største støyten. Hele veien fra den totale nedstengingen i fjor har forskerne påpekt en tydelig tendens til at ledigheten er høyere i yrker med lavere lønn. Dertil fungerer mekanismene slik at de som ryker ut først, er de med kort ansiennitet, brøkstillinger eller vikariater. Tallene viser at av disse er det mange unge, kvinner og innvandrere.

I Gjøvik har særlig de under 30 år blitt rammet av koronaledighet. I oktober og november var ungdomsledigheten helt oppe i 43 prosent. Fortsatt ligger bykommunen godt over snittet både i Innlandet og for landet for øvrig. Mye av årsaken er de store begrensningene for reiselivet, for hotell og restaurantbransjen, og selvsagt salgs- og servicenæringene. Den store utfordringen blir å unngå at de ledige blir stående lenge utenfor arbeidslivet, med alle de utfordringer det fører med seg både for den enkelte og for samfunnet.

Dette er en av de store utfordringene partiene må utfordres på foran stortingsvalget. Hvordan legge til rette for at flere kan skaffe seg den kompetansen som trengs for å komme seg inn arbeidslivet? Hvordan lage bru over de lønnsgap og ordninger som gjør at vi må importere arbeidskraft til arbeid vi er avhengig av?

Dette valget kan ikke bare handle om skattelette og bompenger. AS Norge har noen store utfordringer som ikke lenger kan skyves på.