Gå til sidens hovedinnhold

Det eneste som kan redde Mjøssykehuset nå, er at Helse sør-øst faktisk lytter

oa mener

Siste uka i januar skal styreleder og direktør i Helse sør-øst på turné for å besøke ordførerne i kommunene som er sterkest samfunnsmessig berørt av forslaget til ny sykehusstruktur. Altså Gjøvik, Vestre Toten, Elverum og Hamar, som alle er foreslått å få sine sykehus nedlagt i nåværende form.

For i denne fasen av prosjektet må politikken tas inn. Den har i alle fall ikke vært så lett å finne igjen i foregående fase.

Rekkefølgen av prosjektets faser er interessant i den store sammenhengen. Mange som ikke sitter stille i båten nå, stiller åpent spørsmålet om hovedsykehuset ble plassert på Brumunddal før eller etter resten av kabalen var lagt. Også fagmiljøer undres på hvordan man kan være så sikker på hvilken dimensjonering som er rett, all den tid så mange av de faglige kortene ikke skal vises før i en enda senere fase; konseptfasen.

På Gjøvik sykehus ble man ikke veldig mye klokere på hva som egentlig skal ligge til det elektive sykehuset, ut fra det prosjektlederen svarte på OAs spørsmål om dette. Hvordan kan man si noe for eksempel om omfanget av og tilbudet innen kreftbehandling på Gjøvik uten å ha utredet og avklart spørsmålet om Stråleenheten, som man vet vil koste flere hundre millioner kroner å flytte?

Hvordan kan man forespeile antall arbeidsplasser ut fra ei skisse som er så uklar at fagmiljøene fortsatt har problemer med å se innholdet? Hvordan kan disse sidene av saken beregnes inn i en større samfunnsanalyse nå, siden så mye ikke blir klart før i neste fase?

Spørsmålene er flere, så det er bra at toppledelsen i Helse sør-øst sier de ønsker dialog med ordførerne. Jo før, jo heller. For nå har den så langt manglende dialogen resultert i harde fronter og dertil utspill fra store deler av fylket. Men disse reaksjonene kan Gjedrem simpelthen ikke ta til inntekt for sitt utspill om en politisk «skinnenighet» om storsykehuset. Det var Helse sør-øst selv som forspilte sjansen til å ivareta den over tiår framforhandlede enigheten.

Det er ikke et godt utgangspunkt for det videre arbeidet at så mange føler seg lurt og overkjørt av prosessen. Det eneste som tilsynelatende kan redde Mjøssykehuset nå, er at Helse sør-øst faktisk lytter.

Kommentarer til denne saken