Det bør bekymre Lillehammer-forkjemperne at utspillene ifølge deler av fagmiljøet svekker solidariteten og samholdet i denne særdeles spredte spesialisthelsetjenesten vår

Av