Gå til sidens hovedinnhold

Det å bygge kulturhus vil ikke bli en vinnersak. Det var det heller ikke i utgangspunktet på Hamar

oa mener

Akkurat ti år er gått siden byjubileet og åpningen av minimumsløsningen Gjøvik valgte med en påbygd, desentraliserte modell for sine kulturaktiviteter, -tilbud og -bygninger. Siden er behovene, de tekniske kravene og ikke minst prisene vokst, mens lokalpolitikerne bare har fått mindre og mindre økonomisk handlerom. Nå står Gjøvik igjen ved dette veikrysset, der prioriteringene i dag kanskje vil svi enda mer enn om en hadde turt å velge den andre veien tilbake i tid.

Det gjorde Hamar. Da Hamar kulturhus åpnet i 2014, ga det Hamar kommune ei lånegjeld på 350 millioner kroner av en brutto byggekostnad på rundt 700 millioner kroner. Prisen for et nytt kulturhus på Gjøvik er nå forespeilet i området fra 517 - 747 millioner kroner for et 4000 kvadrat mindre hus enn på Hamar.

Posisjonen er svært interessert i muligheten for å leie framfor å eie. Mens opposisjonen ser rødt av å låse seg til en slik form for privatisering av det som for kommunen blir nødvendig infrastruktur. Dette kommer til å bli en interessant debatt i tida fram mot avgjørelser må tas.

Å bruke penger på ikke lovpålagte kulturoppgaver og tilretteleggere sitter langt inne, og det å bygge kulturhus vil ikke bli en vinnersak. Det var det heller ikke i utgangspunktet på Hamar, der en undersøkelse for HA viste at bare tre av ti var for kulturhussatsingen før den ble vedtatt. Ved femårsmarkeringen i 2019 svarte imidlertid folk «på gata» HA at kulturhuset har gjort Hamar til en ordentlig by, bidratt til identitet og stolthet. For ikke å glemme aktivitet og opplevelser. Huset driftes i en kommunal selskapsform, og har levert positive regnskapstall hvert år. Besøkstallene på 460-470.000 årlig, som ble latterliggjort før åpningen, er innfridd, og i siste normale driftsår (2019) løste folk billetter i kulturhusets regi for over 10.000.000 kroner.

Dette høres ut som enorme summer. Men samme år solgte Gjøvik kino alene billetter for minst like mye, og kulturhusets scenearrangementer trakk ytterligere 33.000 publikummere til huset. Det sier noe om potensialet som ligger i satsing på et enda mer samlet, tilrettelagt og attraktivt kulturhus i regionsenteret Gjøvik.

Kommentarer til denne saken