I en tid hvor utfordringene kommer på rekke og rad for en bransje som er veldig hardt rammet av en usynlig fiende og konsekvensene den gir, er det viktigere enn noen gang å opprettholde limet i infrastrukturen i reiselivet. Etter vår mening er destinasjonsselskapene i Innlandet dette limet. De skal holde tak i, og gjennomføre, markedstiltak som gjør at bedriftene de jobber for kan få mer synlighet og salg. Det sikrer lokal aktivitet og arbeidsplasser. Men de gjør mye mer enn å bidra til salg og synlighet for våre fantastiske reiselivsbedrifter.

Destinasjonsselskapene jobber med å utvikle og omstille reiselivet i en krevende tid. Så langt har de ulike destinasjonsselskapene sørget for at flere hundre bedrifter bare i Innlandet får delta i ulike kompetansehevende tiltak finansiert av Innovasjon Norge. Reiselivsnæringen står foran den største omstillingsprosessen noen gang. Her spiller destinasjonsselskapene en sentral rolle med å være den regionale aktøren som er koblingsboksen mellom de ulike aktørene. Krisen har vist hvor viktig jobben til destinasjonsselskapene i Innlandet er, og hvor raskt de har vært på banen for næringen. For det er viktig at reiselivet er i posisjon når ting snur. All jobb som er lagt ned fra fylkeskommunen, kommuner og reiselivsbransjen for å bygge sterke destinasjonsselskap kan forvitre hvis selskapene kollapser.

Å drive markedsføring er en kostbar øvelse, og spesielt merkes det om bedriftene selv skulle stått for dette alene. Det ville simpelthen ikke latt seg gjøre. Derfor har vi behov for en felles plattform, nemlig destinasjonsselskapene. Reiselivs-Norge er bygget opp over tid rundt en felles struktur hvor de regionale destinasjonsselskapene er en viktig del av verktøykassen til blant annet Visit Norway.

Destinasjonsselskapenes økonomi avhenger av medlemsbedriftenes kontingent, prosjektinntekter og offentlig støtte. Og det er nettopp her vi nå trenger det offentlige på banen i ei tid hvor den minste utgift for en bedrift kan være kroken på døra. Bedrifter som bidrar til et felles løft i et område som igjen gjør det attraktiv å besøke, bygge hytter eller ta steget fullt ut og flytte folk. Slik bidrar det til enda mer verdiskaping og inntekter i hver enkelt kommune.

I likhet med de ulike reiselivsbedriftene legger destinasjonsselskapene ned enormt med arbeid og ressurser for å holde skuta flytende rundt omkring i Innlandet i disse dager. Destinasjonsselskapene har fungert som førstelinje tjeneste for reiselivsnæringen. Det har vært minimalt med kompensasjon å hente, selv om disse selskapene er de som skal være en av bidragsyterne for en næring i krise. Destinasjonsselskapene besitter lokal kompetanse og er et talerør for en samlet næring. Det er viktig å styrke destinasjonsselskapene fremover selv om også kommuneøkonomien til tider kan være marginal.

Næringslivet ønsker seg langsiktighet fra det offentlige, slik at destinasjonsselskapene kan gjøre jobben for reiselivsnæringen. Konsekvensene av at destinasjonsselskapene skulle gå overende vil være så store og ramme mange. Det vil også ta enda lengre tid å bygge reiselivet i Innlandet opp igjen.

Destinasjonsselskapenes inntekter går drastisk ned når omsetningen i næringslivet går ned. Dette betyr penger i kassa til kommunene og bidrar til stor verdiskaping. Alt henger sammen med alt.

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet, Merete Hovi, daglig leder og reiselivssjef Visit Valdres, Arne-Jørgen Skurdal, Reiselivssjef Visit Innlandet, Ove Gjesdal, Turistsjef Visit Lillehammer, Gudrun Sanaker Lohne, Turistsjef og daglig leder i Destinasjon Trysil, Ole Erik Bjørnstadhaugen. Daglig leder i Nasjonalparkriket Reiseliv AS