Gå til sidens hovedinnhold

Desentralisert livslang læring

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Her i Innlandet hører vi ofte om at vi er et fylke med lavt utdanningsnivå og vi vet hvor viktig foreldrenes utdanning er for at også barna våre fullfører ei utdanning. Dette er noe av bakgrunnen for at Arbeiderpartiet mener at mennesker som står utenfor arbeidslivet må inkluderes på en bedre måte enn i dag, og her er kompetanse sentralt. Skal voksne klare å kombinere jobb eller søken etter jobb med ei utdanning, er det viktig at disse tilbudene blir gitt nærmest mulig der folk bor.

Skal vi lykkes er vi også avhengige av samarbeid mellom mange parter. Videregående opplæring, fagskole, høgskole, universitet og arbeidslivet må gå sammen og være i samsvar med hverandre skal vi lykkes med opplæring også for voksne. Vi har ambisjoner og tro på at fylkeskommunen kan bidra med et tilbud som gir flere kompetanse og innpass i arbeidslivet, men da trenger vi at alle disse gode kreftene også finner sammen med oss. Ingen lykkes på dette området alene.

Nå er sak om organiseringa av voksenopplæring i fylkeskommunen sendt ut på høring. Fristen for innspill er 28. april og fylkestinget fatter endelig vedtak i juni. Arbeiderpartiet ønsker å videreutvikle regionale karrieresenter for å tilby desentralisert karriereveiledning, voksenopplæring og etter- og videreutdanning. Påfyll av kompetanse gjennom hele livet har alltid vært viktig, men enda mer aktuelt enn nå når mange opplever å miste jobben eller bli permittert. Da må vi ha et apparat som kan trå til, det ønsker vi å sørge for at gjøres enda sterkere i åra som kommer, i hele Innlandet.

Kommentarer til denne saken