Dermed er det nok bare å glemme det som en gang lå inne i kommuneplanen på Vestre Toten; ny riksveg langs Gjøvikbanen i vest – som ingen uansett synes å huske hvorfor ble fjernet

Av