Vi som innbyggere her i Innlandet skal rustes for et arbeidsliv med bedrifter som ikke bare skal vare i fem eller ti år, men i flere generasjoner. Her trenger vi impulser og mangfold for å realisere potensiale hos bedriftene - og ambisjonene for Innlandet i fremtiden. En del av løsningen er at flere jenter går inn i teknologiyrkene!

Den 3. november braker det løs: Jenter og teknologi dagen skal inspirere jenter i 9. og 10. klasse til å velge utdanning i teknologi og realfag på tekniske yrkesfag, fagskoler, universiteter og høgskoler. Her i Innlandet åpner FindMy, K. A. Rasmussen og TietoEvry dørene sine for jentene. Hos bedriftene får jentene møte inspirerende ansatte, delta i hands-on workshops, bli med på en omvisning hos bedriften og lære om spennende teknologi.

Som et oppspill den den store teknologidagen er det i forkant (den 2. november) duket for en stor nasjonal livestrømming til klasserom landet over. Her kan jentene møte kvinnelige rollemodeller, delta i konkurranser og få vite mer om teknologi og realfag. Fra Innlandet møter vi blant annet rollemodellen Ann Kristin Lagmannsveen (25). Hun er sivilingeniør i kjemi fra NTNU Trondheim. I dag jobber hun som utviklingsingeniør i FoU-avdelingen hos K.A. Rasmussen. Som rollemodell vil hun belyse mulighetene teknologiutdannelse kan gi. Med Jenter og Teknologi ønsker vi at fremtidige generasjoner til arbeidslivet i Innlandet får input til å sette større spor enn noensinne!

Hvorfor setter vi dette på dagsorden?

Det er stadig større etterspørsel etter teknologi- og realfagsutdannede i Norge. NITO - Norges ingeniør og Teknologorganisasjon kan vise til i sin behovsundersøkelse at 69 prosent av arbeidsgiverne i privat sektor vil trenge flere ingeniører i årene fremover. Behovet er størst for ingeniører innen bygg, fulgt av IKT og elektro. 45 prosent synes at det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører. Tekniske fagarbeidere, ingeniører og realister er etterspurte, og dette er fagområder med svært lav kvinneandel. For at Norge skal få den nødvendige kompetansen vi trenger må flere jenter velge tekniske yrkesfag og realfag. For å sikre at bedriftene får den bredeste og beste kompetansen, jobber derfor NHO, NITO og Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering for å få flere jenter til å søke teknologiutdanning.

Per i dag er det dessverre slik at ungdom i stor grad velger kjønnstradisjonelt når det kommer til utdannings- og karrierevalg. Det blir særlig tydelig innenfor fag- og yrkesopplæringen. Samordna opptak viser at andelen kvinnelige søkere var på 35,4 prosent i 2021. Selv om flere jenter har søkt seg til enkelte ingeniør- og teknologifag de siste årene, forblir de sterkt underrepresentert - på enkelte yrkesfaglinjer er det kun 6 prosent jenter. Skolen forplikter til å fremme likestilling, og den 3. november er en gylden mulighet til å sparke i gang. Vi kan sammen snu trenden med at jenter som velger utdanning og karriere innen tekniske fag er i mindretall.

Bedriftene har et skrikende behov etter teknologer. Bedriftene taper inntekter, viktige reformer i samfunnet blir forsinket eller avlyst grunnet kompetansemangel i dag. Den kvinnelige halvdelen av befolkningen risikerer også å være uten innflytelse i utformingen av nye teknologiske løsninger i fremtiden. Med Jenter og Teknologi vil vi vise at en utdanning i teknologi og realfag gir enorme muligheter.

En ting er sikkert, Innlandet og Norge står overfor store omveltninger drevet frem av teknologi. Vi trenger gode hoder for å finne de beste løsningene når fremtidens teknologi og næringer skal utvikles. Når morgendagens samfunn formes ønsker vi at jentene er med!