Gå til sidens hovedinnhold

Derfor trenger vi barnehage på Toten Montessori

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I godt og vel 10 år har det vært mulig for foreldre på Toten og omegn å velge montessoriutdanning for barna sine på Toten Montessoriskole på Lund.

Ser vi på tilbudene i kommunen generelt, er det per i dag gode og solide barnehager og skoler å velge mellom. Likevel finnes det noen som ønsker et alternativ for barna sine. Toten Montessoriskole er nå godt etablert og har funnet sin plass i den store sammenhengen. Men siden montessoriutdanningen ideelt sett starter i barnets første leveår, er noe vesentlig som mangler for at tilbudet skal bli godt nok. Maria Montessori så på de første seks årene som de viktigste i et menneskets liv. Det er her grunnlaget for barnets dannelse blir lagt. Dette er jo et syn vi kan stå sammen om uavhengig av hvilken pedagogikk vi jobber etter.

Hva er det da som skiller Montessoritanken og pedagogikken med offentlig skole/barnehage? Tanken om at vi alle vil barnets beste er udiskutabel. Hvordan vi legger til rette for å hjelpe hvert enkelt barn til å oppnå sitt fulle potensiale i alle områder av livet, skiller seg likevel noe ut i en montessoribarnehage og skole. Ved bruk av et spesialutviklet montessorimateriell og et nøye forberedt miljø ute og inne, som appellerer til barnets utviklingstrinn og sensitive perioder, blir barna rustet til det som kommer senere i livet.

Alt vi gjør henger sammen. Gjennom aldersblandede grupper, skapes et unikt miljø der de store hjelper de små og samarbeid og samhandling blir en naturlig del av hverdagen. Det første utviklingstrinnet fra 0-6 år er kjent som «svampealderen» eller det absorberende sinn, som M.M. kalte det. Montessoripedagogens viktigste oppgave er å skape et miljø der barnet kan få rom til å tilegne seg kunnskapene det trenger for å forstå den verden vi lever i. Dette er et av montessoripedagogikkens viktigste mål. For å forstå denne verden må vi se på sammenhenger og helheter. Barna skal få rom til å være selvstendige, gjøre sine egne erfaringer og klare seg selv.

Den voksnes rolle er å veilede, gi barnet rom for å prøve og feile. «Hjelp meg til å hjelpe meg selv». Dette er en holdning de voksne også må jobbe etter. Vi må respektere barnet der det er og støtte denne trangen til selvstendighet som er sterkt fremtredende i denne alderen. Det er her vi møter en utfordring når de kommer til oss som seks-åringer. Vi må bruke mye arbeid og tid det første året for å gjøre barna kjent med både materiellet og ikke minst holdningen til læring. De kunne ha fortsatt der de slapp og bli møtt med de utfordringene som de hadde vært klare for.

Derfor ville overgangen ha vært en helt annen for barna hvis vi hadde fått møte dem på et tidligere tidspunkt. Det tar mange år å etablere kompetanse innenfor pedagogikken gjennom videreutdanning og spesialisering for å kunne jobbe fullstendig etter disse prinsippene og filosofien. Det krever også et tett samarbeid mellom de voksne i alle fasene i barnas liv for å opprettholde den helhetlige utvikling. Ved å så frøene så tidlig som mulig vil det gi full blomstring senere i livet når det er lagt til rette for at blomstringen kan skje.

Jeg har lang fartstid som pedagog i offentlig skole i Østre Toten kommune og har nå jobbet på Toten Montessoriskole i snart ni år. Etter to år som «ufaglært» montessoripedagog fikk jeg et tilbud om å ta videreutdanning i montessoripedagogikk ved Høgskolen i Vestfold. Dette fikk meg til å forstå pedagogikken på en mer helhetlig måte og fikk et unikt verktøy til å drive tilrettelagt undervisning i praksis.

Jeg er takknemlig for at jeg fikk denne muligheten og kan på grunnlag av dette studiet og egne erfaringer oppfordre til at barn og foreldre som ønsker å velge montessoriutdanning til sine barn, får velge et helhetlig tilbud ved Toten Montessori oppvekstsenter. Med det mener jeg, at for at barna skal få best utbytte av sin montessoriutdanning, får starte sin reise allerede som småbarn.

Gi oss muligheten til å slå ut i full blomst og virkelig få oppnå vårt fulle potensiale i et montessorimiljø.

Kommentarer til denne saken