Når jeg skal til Gjøvik sentrum, trenger jeg stokk, rullator, eller rullestol. Hva som behøves av hjelpemiddel, er avhengig av dagsform, føre, eller hva og hvor jeg skal.
Byen vår skal være universell utformet (uv) i henhold til gjeldende lover og og retningslinjer. Dette stemmer for det meste, men dessverre så hender det, at noen «uforutsette» hindringer dukker opp.

Her kan dessverre, lista over det jeg i dag kan se på, som begrenser min framkommelighet være lang, så jeg vil bare neve noen:
Det kan være fortauskanter, manglende rekkverk/ramper eller lignende. For ikke å glemme - manglende snørydding og strøing.
At det fantes så mange fysiske utfordringer i nærmiljø og by, var jeg verken klar over eller oppmerksom på, før jeg selv ble bevegelseshemmet.
Nettopp derfor er det behov, for meg - i kommunestyret, slik at uv sikres og prøves ut av noen som vet hvordan det føles på kroppen og har prøvd/kan prøve, det ut i praksis.

Med tanke på en økende eldre befolkning, vil det antagelig være flere av våre beboere med behov for både hjelpemidler og Uv for å komme seg dit de skal, vil det være viktig å sikre framkommeligheten i dagens og morgendagens by.

Som verneombud/tillitsvalgt på min arbeidsplass (da jeg var arbeidsfør), fikk jeg ofte høre av politikerne (som våre øverste eiere) at vi ikke skulle skyve pasientene foran oss. Må nevnes at jeg aldri har arbeidet i Gjøvik kommune. Som kommunepolitiker kan jeg vel bruke meg selv som eksempel.

Stemmer du på meg og gir meg tilliten skal jeg etter beste evne, være tilliten verdig. Jeg lover deg at jeg skal gjøre det jeg kan for å sikre at du, dine barn, foreldre og besteforeldre skal komme fram i byen og i ditt/deres nærmiljø, og møte minst mulig hindringer og utfordringer.
Godt valg.