Derfor kan ikke Gjøviks politikere kaste denne løsningen opp i lufta på ny

Av