Norges samarbeidsavtale med Europa må være en selvfølge. Den er ikke bare avgjørende for sikre arbeidsplasser i bedrifter som Mapei eller Curida. EØS vil også være med på å berge kloden.

Nylig ble det klart at EØS-avtalen vil ligge til grunn den kommende stortingsperioden. Det gjør at svært mange bedrifter kan puste lettet ut, også her i Innlandet. Bedriftene trenger forutsigbarhet for sine varer og tjenester.

Samtidig varslet også den nye regjeringen at de skal utrede EØS-avtalen for de neste ti årene. Det er unødvendig. Det sender feil signaler til bedriftene og kan sette arbeidsplasser i fare. Minst like ille er det at EØS-usikkerhet hemmer Norges rolle i det grønne skiftet. Det er nemlig EU som går foran og drar med seg Norge i grønn retning. Det siste eksempelet er fra forrige uke da den nye Støre-regjeringen varslet at de ville kopiere EUs mål om Co₂-kutt på 55 prosent før 2030.

EUs vekststrategi «The Europan Green Deal» gir nye rammer for markedsutviklingen og vil være altoverskyggende for handel i Europa. Tanken er at EU skal nå klimamålene samtidig som man legger grunnlaget for ny industri og nye arbeidsplasser. Dette minner mye om ordlyden til Ap-leder Jonas Gahr Støre på pressekonferansen da regjeringsplattformen ble lagt fram.

Bedriftene, også her i Innlandet, sitter med nøkkelen til å fikse klimakrisen. Men en forutsetning for å kunne utnytte potensialet i det grønne skiftet, enten det handler om industriprodukter som metaller og batterier, havvindutvikling eller salg av kraftsystem- og markedstjenester, er felles regelverk og standarder. Dette sikres bare gjennom EØS-avtalens markedsadgang og forutsigbarhet.

EUs egen investeringsplan gjennom Green Deal, er på 1000 mrd. Euro fram mot 2030. Investeringene i InvestEU-programmet blir en kombinasjon av private og offentlig midler. Om lag 400 mrd. EURO av investeringsplanen utgjør privat kapital som skal utløses av offentlige midler. EUs nye strategi for bærekraftig finans som ble lagt fram i juni 2021, anslår at oppnåelse av klimamålene for 2030 krever en årlig økning i investeringer på 350 milliarder euro. Selv om det vil bli kostbart, vil kostnadene ved å ikke ta grep bli veldig mye høyere. Den europeiske sentralbanken publiserte nylig en studie om hvordan klimaendringene vil påvirke fire millioner bedrifter og 1 600 banker i Europa over de neste 30 årene. Dersom ingen tiltak iverksettes for å bremse den globale oppvarmingen vil det føre til 30 prosent økning i mislighold på utlån til de mest utsatte selskapene og en 10 prosent reduksjon av den økonomiske veksten i Europa.

Vi er forpliktet av Parisavtalen i likhet med de aller fleste andre siviliserte land. Topplederne møttes nylig under klimatoppmøtet i Glasgow. Norge må være blant landene som går foran. Da trenger vi en aktiv Europa-politikk. Klimakrisen er grenseoverskridende og kan kun løses ved forpliktende internasjonalt samarbeid. Det finnes dessverre ikke nok idealister til å løse klimakrisen. Den må løses på et overordnet systemnivå – som EU og EØS.

Men EØS skal og må være en selvfølge.