Gå til sidens hovedinnhold

Derfor har det til nå ikke vært utredet å fortsette sykehusstrukturen som i dag

oa mener

500 respondenter er et vanlig utvalg i en telefonbasert, geografisk avgrenset spørreundersøkelse. 2500 svarte på OAs nettbaserte spørreundersøkelse om sykehusstruktur gjennom helga. Derfor er det et stort utvalg når 70 prosent av disse svarte at de ønsker en satsing på de eksisterende sykehusene i Innlandet, framfor et komplett hovedsykehus. I sykehusaksjonenes spørreundersøkelse fra i fjor høst, var tendensen den samme.

Dette speiler godt den rådende stemningen. Både folk og politikere er opprørt og engasjert etter at Helse sør-østs prosjektgruppe feide den politiske enigheten til side og foreslo å legge det planlagte nye Mjøssykehuset på Brumunddal framfor Moelv. Verken Gjøvikregionen, Elverum, Valdres, Hadeland, Nord-Østerdalen eller Nord-Gudbrandsdalen aksepterer dette. Så provosert er flere over prosessen og vurderingene fram mot anbefalingen, at de vil bryte ut av samlingen om Mjøssykehuset dersom forslaget blir stående.

OAs spørreundersøkelse bekrefter at Gjøvikregionens politikere har hjemmepublikum i ryggen når de reiser seg mot forslaget. Alle nedleggelsesprosesser vekker sterke følelser når det nærmer seg konklusjon og konsekvenser står tydelig fram. Det er nettopp derfor vi trenger et udiskutabelt faktagrunnlag i bunn for de store avgjørelser som skal tas når følelsene bruser som mest. Det kan vanskelig sies å være slik nå, når aktører som NTNU, Sintef Manufacturing og NCE Manufacturing føler de må protestere mot grunnlaget og slutninger derifra.

Det er bekymringsfullt når faglige ledere ved sykehusene roper et vasku mot å fortsette som i dag, med tanke på tilbudet som gis de aller sykeste blant oss. Avdelingssjef Anja Holstad på Gjøvik sykehus ser at det allerede i dag er vanskelig å rekruttere fagfolk til turnus innen flere fag når enhetene er små. Ove Talsnes, styremedlem i Sykehuset Innlandet og overlege på Hamar/Elverum, sa i styremøtet før jul blant annet at dagens struktur er «utdatert og til dels farlig».

Slike meldinger fra fagene selv er vektige grunner til at det til nå ikke har vært utredet som et alternativ å fortsette som i dag.

Kommentarer til denne saken