Andre onsdag i januar og andre onsdag i juni blir varslingsanlegget til Sivilforsvaret testet. Varslingen vil bestå av tre signalserier på tre støt hver, med ett minutts opphold mellom seriene.

Dette er det signalet sivile myndigheter vil bruke i fredstid hvis det oppstår farlige situasjoner, eksempelvis ved naturkatastrofer eller ulykker.

Når signalet sendes ut, vil du kunne få informasjon i radio, tv, nettaviser, myndighetenes nettsider og på sosiale medier.

Sivilforsvaret har flere varslingssignaler, men bruker nå bare dette ene signalet.

Det er 1250 slike anlegg, og det betyr at signalet ikke når ut til hele landet.

På Hadeland er det faktisk ikke et eneste varslingsanlegg, ifølge et oversiktskart fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det viser at de nærmeste anleggene er på Raufoss, Rotnes, Jessheim og Hønefoss.

I fredstid er det politiet som har myndighet til å bruke Sivilforsvarets tyfoner.

Her kan du lese mer om de ulike varslingssignalene.

Kilde: Sivilforsvaret.no