Derfor er Raufoss-industrien et av barometrene som sier noe om hvordan verdensøkonomien virker inn på norsk industri

Av