Derfor er ikke direktørstillingen utlyst

– Vi vil unngå å skape usikkerhet rundt ledelse i et viktig endringsarbeid, sier Alice Beathe Andersgaard. Direktørstillingen for sykehusene i Gjøvik-Lillehammer utlyses ikke med det første.