Derfor deler OA ut 900.000 kroner til lag og foreninger

Vi speiler lokal kultur og identitet. Vår visjon er å bidra til at Vestoppland blir et bedre sted å leve.