Derfor blir åpningen av tunnelen på E16 stadig utsatt

Tunnelen skulle vært åpnet høsten 2018. Dette ble utsatt til våren 19. Deretter ny utsettelse til høsten 2019. Nå står det ikke lenger noe skilt som sier noe om åpningen av Rødølstunnelen på E16.