↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 17 17 25
926 92 991

Faks: 61 17 38 30

Besøksadresse

Strandgata 13C
2815 GJØVIK
  1. Beskrivelse

Velkommen til Sweco avd Gjøvik

Sweco er et internasjonalt selskap som tilbyr rådgivningstjenester innen et bredt faglig spekter og leverer løsninger som forener teknikk, estetikk, økonomi og miljø.
Med nærmere 1000 ansatte i Norge er Sweco et av landets ledende rådgivervirksomhet innen markedsområdene energi, vann og miljø, bygg og konstruksjoner, areal- og transport, tekniske installasjoner, prosjektadministrasjon og flerfaglig prosjektering.
Vi er engasjert i mange prosjekter som forandrer og forbedrer samfunnet vårt og som gir oss

  • Ren luft og rent vann
  • Funksjonelle og trygge boliger og arbeidsplasser
  • Mer effektiv distribusjon og bruk av energi
  • Samferdselsanlegg som gjør trafikken sikrere og reisetiden kortere
  • Produksjon som er effektiv, lønnsom og miljøvennlig
  • Takseringstjenester

Sweco dekker et bredt spekter av tjenester innenfor alle faser av et prosjekt, fra de tidligste konseptstudier og forprosjekter via prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter til endelig ferdigstillelse av et anlegg. Kompetanseutvikling og ledelsesrådgivning dekkes også av Swecos eksperter.
Sweco i Norge har en betydelig internasjonal aktivitet. De siste årene har den internasjonale virksomheten stått for ca. 10 prosent av selskapets totale omsetning.

Godkjenninger og sertifiseringer