↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 18 51 61
951 01 136

Faks: 61 13 28 13

Besøksadresse

Kragebergv 15
2836 BIRI
  1. Beskrivelse

Utfører tjenester innen:

  • Graving
  • Planering
  • Vei - vann - avløp
  • Transport

Vi innehar sentral godkjenning og er medlem i mef.

Godkjenninger og sertifiseringer