↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

901 62 154

Faks: 61 12 35 26

Besøksadresse

Lausgardsvegen 40
2860 HOV
  1. Beskrivelse

Velkommen til Fjellheim Brønnboring ! 

Brønnboring er boring etter vann i områder hvor vannforsyning ikke er tilgjengelig. Med brønnboring borer vi i fjellet til vi kommer ned til grunnvannet. Vi kan også hente vann gjennom grusmassene. Hente opp grunnvann fra grusmassene og fjellet er oftest gjort i hytte og øy områder som ikke har tilgang til de kommunale vannforsyningene. Norsk geologiske undersøkelser har tilgang til alle brønner i landet. Alle brønner hvor det skal borres etter grunnvann må gi beskjed til Norges geologiske undersøkelser. Brønner som blir boret i Norge er registret hos NGU.

Det er som regel grunnvannsbrønner, også kjent som rørbrønner,  i løsmasser som vil gi de største vannmengdene, men før det borres kreves det en del forundersøkelser av fagpersoner.

Det er ofte fjell der det skal borres, og det er et godt alternativ til grunnvannsforsyninger til et større område, som et hyttefelt i fjellet er ved sjøen. Det er ikke mulig å gjøre forundersøkelser til boring i fjellet, men bergarten kan fortelle noe om forholdene, men det er ingen garantier for å finne rikelig med grunnvann basert på bergarten.

Vi tar på oss oppdrag over hele Østlandet. Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud.