↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

66 75 38 00

Vakt: 61 13 47 00

Besøksadresse

Niels Ødegaards gate 8
2815 GJØVIK
  1. Beskrivelse

Hunton er en av Nordens ledende produsenter av trefiberbaserte byggematerialer. Vårt sortiment består av vindtettplater, undertak, trefiberisolasjon plater og innblåst, fibergipsplater og konstruksjon. Produktene kan enkelt settes sammen til solide løsninger for vegg, gulv og tak - eller leveres som totalløsningen Hunton Komplett. 

Hunton ble etablert på Gjøvik i 1889, og gjennom generasjoner har vi bygd opp en sterk kompetanse på å beskytte boliger mot kulde, vind og lyd. Vårt viktigste råstoff er granflis, som er et biprodukt fra sagbrukene rundt Gjøvik. All flis vi benytter er 100% PEFC-sertifisert. 

Siden vi åpnet vår nye fabrikk på Skjerven i 2019 har vi produsert trefiberisolasjon for det nordiske markedet. Å isolere med Hunton Nativo® Trefiberisolasjon har flere fordeler:

  • Isolasjon med ekstra gode lyddempende egenskaper
  • Trefiberisolasjon lagrer karbon gjennom hele livsløpet
  • Trefiberen opptar og avgir fukt i takt med luftens relative fuktighet
  • Den har har gode termiske egenskaper


Med trefiberisolasjon blir bygget solid samtidig som det tar hensyn til miljøet.

Isolasjonsplatene har høy densitet, som gjør at den absorberer og demper lyd veldig godt. På oppdrag fra Hunton har SINTEF testet ulike konstruksjoner med Nativo Trefiberisolasjon. Testresultatene av lydvegg mellom boenheter, viser at løsningen oppnår 64 dB. Dermed er standardens krav oppfylt med svært god margin. Ved å bruke Nativo Trefiberisolasjon vil denne løsningen være mer enn 9 dB bedre enn kravet i NS 8175:2012. Dette gjelder både Nativo Plater og Nativo Innblåst. Du kan lese mer om resultatene på våre websider

Kontakt oss gjerne for gratis og uforpliktende rådgivning til ditt byggeprosjekt her.