↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

477 69 760

Vakt: 990 00 567

Besøksadresse

Veverivegen 10
2848 SKREIA
  1. Beskrivelse

Skadedyrkontrollen Øst

Riktig håndtering av skadedyrsproblemer blir stadig sterkere vektlagt. Dette er grunnlaget for Krav til godkjenning av skadedyrbekjempere, rundskriv 1-10/2002. Dette skal sikre at målsetningen til Det Kongelige Helsedepartement faktisk blir ivaretatt.

Det hersker ofte stor usikkerhet rundt håndteringen av dette, kunnskap om skadedyr hos eiendomsbesitter eller bruker er av naturlige grunner svært varierende. Dette gir seg utslag i feil håndtering, unødig helserisiko, miljøbelastning og kostnader.

Firmaet Skadedyrkontrollen Øst har nødvendige kunnskaper og erfaring med hele prosessen, og vil være en løsningspartner for alle ledd og problemer.

Vårt team vektlegger forebyggende arbeid, dette må gjøres for i det hele tatt å få bukt med problemene og få et godt sluttresultat. Med vår fartstid innen skadedyrbekjempelse, hver og en har godkjent opplæring , samt at lederteamet har over 10 års erfaring, blir dette ivaretatt på en riktig måte.

Vi har referanser fra store og små kunder på Østlandet. Alt i fra Maur, rotter og mus, duer, insekter, kort sagt alle typer problemer.

Kvalitetskontroll: Arbeidene som utføres i eiendommen registreres ved hjelp av strekkoder. Ut fra dette kjøres det driftsrapporter. Dette gjøres fordi du som oppdragsgiver skal være sikker på at du får utført den tjenesten som er betalt for. Skadedyrkontrollen Øst er det eneste firmaet i landet som gjør dette.

Vi tilbyr alt fra befaring, kartlegging, kostnadsberegning, prøvetaking og analyse, praktisk utførelse av forebyggende arbeid, bekjempelse og sanering, rapporter og øvrig nødvendig dokumentasjon. Utvalget av tjenester tilpasses hver enkelt kunde og behovet for bistand. Serviceavtaler, fastpris og time-/mengdebaserte priser.

Ta kontakt i dag for mer informasjon. Ønsker Dere et besøk, kommer vi gjerne på et møte med Dem. Dette er kostnadsfritt, og kan gjerne gjøres utenom vanlig arbeidstid.