↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 11 27 00

Besøksadresse

Gamle Jevnakervegen 3
2870 DOKKA
  1. Beskrivelse

Enkelt med kraft fra VOKKS Kraft - lokal produksjon

Vi selger kraft til befolkningen i Nordre Land, Søndre Land, Etnedal og Snertingdal. Har du hus eller fritidseiendom dette området så kan du kjøpe strøm fra oss. Vi leverer til konkurransedyktige priser!

Produksjonsvirksomheten omfatter 8 lokale småkraftverk. Disse ligger i Stokkeelva ved Redalen, i Hunnselva mellom Eina og Gjøvik, Fallselva og Åvellavassdraget. I tilknytning til regulering av disse vassdragene har vi ansvar for 6 vannmagasiner der de største er Einafjorden, Trevatn og Akksjøen.

Når du skal investere i en varmepumpe er det viktig at du har fått en faglig vurdering av valg av type pumpe og plassering i din bolig.

Klikk på Bestill gratis befaring og du vil få en gratis befaring utført av en av våre kvalifiserte montører.