↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 14 13 30

Besøksadresse

Nedre Torvgate 4
2815 GJØVIK
  1. Beskrivelse

Vi er 75 ansatte fordelt på flere kontorer på Østlandet med hovedvekt på Gjøvik og Toten.

Vi leverer tjenester innen regnskap, økonomi og administrasjon, for å hjelpe bedrifter til bærekraftig vekst og en bedre arbeidshverdag med smarte valg og fri sikt fremover.

Med solid kompetanse og helhjerta ansatte gir vi kunden frihet ved å være deres høyre hånd og støttespiller på økonomi og administrasjon.

Vi har også kontor på Lena: Audheimgården, 2850 Lena