↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

959 01 111

Besøksadresse

Brennerigata 1
2815 GJØVIK
  1. Beskrivelse

Vitensenteret Innlandet (VI) er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for fritidsbesøkende, barnehager og skoler. Tenk deg en blanding av et moderne teknisk museum, et show, et laboratorium, timen med verdens beste lærer, en spennende lekeplass, et planetarium og en arena for å utforske - da har du et lite inntrykk av hva VI kan være.

Utforskende læring fremmer kritisk tenkning og evne til å tenke naturvitenskapelig. Hver helg og hver ferie møter vi familier som utforsker, samarbeider og ler. Ikke bare får de voksne sjansen til å følge med på barnas oppdagelser, de får også delt videre av egen kunnskap. På senteret er det rom for at alle lærer noe nytt og for at alle kan strekke til med egen nysgjerrighet og kunnskap. Slik øker vi vitenskapskapitalen i familiene.

Vitenskap er ikke for spesielt interesserte. Som barn er vi alle nysgjerrige. Vi ønsker å lære og forstå. I et vitensenter kan du utforske fenomener knyttet til realfag. Vi er stedet der nysgjerrighet er det viktigste. Målet er å legge til rette for at alle kan få kjennskap til den teknologien og naturen som omgir oss. Vi vil øke interessen og vekke samfunnsengasjementet. Vi er til for folk i alle aldre, men skal særlig stimulere utforskertrangen blant barn og unge. VI er et sted der du ikke bare kan se, men også gjøre ting. Kongstanken bak vitensentrene kalles aktivitetspedagogikk. Du lærer gjennom eksperimentering, handling, samarbeid, dialog og refleksjon.

Vitensenteret er stedet der du kan leke for å lære. Når vi spør folk hvorfor de besøker oss, svarer de nettopp dette: fordi de lærer og fordi det er gøy! Barna liker det, man kan være aktiv og det passer for alle.

 

Sjekk vitensenteret.no/kalender/ for aktiviteter

 

Vitensenteret skaper moro med mening.

Som vitensenter ønsker VI å spille en rolle i allmenndannelsen, som en møteplass der publikum kan fornye sine kunnskaper på egne premisser. Et minimum av kjennskap til naturvitenskap og teknologi er nyttig for alle borgere i et moderne demokrati. Dette omfatter både kunnskap som setter oss i stand til å ta stilling til aktuelle samfunnsspørsmål (f.eks. energi og miljøpolitikk, informasjonsteknologi og genteknologi) og praktisk hverdagskunnskap (f.eks. om bruk av teknologiske produkter).

 

Events og andre aktiviteter

I helger, ferier og på kvelder i uka, holder vi kick off og andre arrangementer for voksne. Vi har også ferieXperimenter for barn, uteaktiviteter på sommeren og Realfagsprell i vår egen kommune samt andre kommuner som ønsker dette. På vår webside vitensenteret.no kan man lese om de ulike tilbudene til enhver tid.

 

Barnehage og skoler

Et besøk på Vitensenteret Innlandet skal være en del av en større sammenheng og kan være en inspirasjon, oppstart eller avslutning på et tema. Undervisningsoppleggene er utviklet av våre høyt utdannede pedagoger i samarbeid med UH-sektoren, med grunnlag i de nye lærerplanene for de ulike trinnene fra barnehage ut videregående skole. I tillegg til å ta imot forhåndsbestilte grupper på Gjøvik, reiser VI ut til hele Innlandet.

 

Åpningstider: alle helger og skoleferier kl.11-16.