↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

938 64 150

Besøksadresse

Torggata 10
0181 OSLO
  1. Beskrivelse

Eiendomsrett.no er en av norges største nettsteder om eiendomsjuss. Her finner du nyheter om eiendomsjuss

Husleiekontrakt og andre maler
På Eiendomsrett.no finner du gratis maler på husleiekontrakter og andre ofte brukte kontrakter. Disse kan lastes ned kostnadsfritt på i PDF- eller wordformat uten at brukerne trenger å registrere seg. Det er dermed et godt alternativ til andre tilbydere, som krever at man betaler eller registrerer seg for å benytte standardmaler.

Malene er utarbeidet av jusstudenter og deretter kvalitetssikret av advokat.

Advokathjelp i boligsaker
Du vil også finne en oversikt over eiendomsinstanser- og advokater i de ulike kommunene i landet. I samarbeid med Advokatfirmaet Teigstad sine eiendomsadvokater så kan du også få en kostnadsfri innledende advokatkonsultasjon fra en eiendomsadvokat.

Avhendingsloven
Avhendingsloven er hovedloven som regulerer kjøp og salg av fast eiendom, herunder kjøp av tomt, hytte og bolig. Det oppstår svært mye konflikter i forbindelse med overtakelse av bolig og hytter, for eksempel ved fuktskader, elektriske feil, mus, skjeggkre og andre skadedyr, elektriske feil og når det er avvik mellom den avtalte størrelsen på boligen og den faktiske størrelsen (arealavvik), trykk her for å finne lovkommentarene til avhendingsloven. Avhendingsloven har mange paralleller til kjøpsloven.

Eller trykk her for å lese om heving etter hyttekjøp:
https://www.eiendomsrett.no/heve-hyttekjopet/

Lovkommentarer
Nettstedet har også publisert lovkommentarer til de viktigste lovene innenfor bolig- og eiendom. For eksempel avhendingsloven, naboloven, husleieloven, bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven. Trykk her for å se kommentarer til bustadoppføringslova.

Du finner også hundrevis av artikler innenfor bolig- og eiendomsrettslige problemstillinger. En av hovedsatsningsområdene er tvister mellom forbruker og en håndverker, da det er mye tvister på dette området.

Advokathjelp ved klage på håndverker
Et sentralt trekk ved håndverkertjenester, er at de skal utføres på faglig forsvarlig vis og i tråd med kontrakten. Dersom du er misfornøyd med en håndverkertjeneste, kan det være hensiktsmessig å få veiledning eller bistand fra en advokat. For det tilfelle at du ønsker å klage på håndverker, er det noen få ting man bør være seg bevisst.