↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 18 49 47

Besøksadresse

Kallerudlia 3
2816 GJØVIK
  1. Beskrivelse

Øst-Tek Østlandske Byggeteknikk AS er et uavhengig, rådgivende ingeniørfirma lokalisert i Kallerudlia 3 på Gjøvik.

 Vi tilbyr et bredt spekter av tekniske tjenester i alle ledd fra prosjektutvikling og forprosjekt, byggtekniske beskrivelser for innhenting av tilbud, prosjekteringsfase med detaljprosjektering og oppfølging under utførelse. Vi har Sentral Godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

Godkjenninger og sertifiseringer