↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 10 88 60
416 60 066

Besøksadresse

Ringvegen 16
2816 GJØVIK
  1. Beskrivelse

Velkommen til Rotstigen og Mesterhus Innlandet! 

Rotstigen eier Mesterhus Innlandet som selger tomter og leiligheter på egne tomteområder. Vi kjøper også tomteområder og utvikler disse alene, eller i samarbeid med andre.

Når du velger å bygge med Rotstigen, eller kjøpe leilighet fra Mesterhus Innlandet, så er du sikret profesjonell og samvittighetsfull gjennomføring av ditt byggeprosjekt fra første møte til nøkkelen sitter i døra. Vi hjelper og veileder deg gjennom hele byggeprosessen.

 

Kvalitet

Selskapet har en arbeidstokk med ca 30 ansatte tømrere med fag eller mesterbrev. Mange av våre ansatte er rekruttert gjennom lærlingeordningen. Arbeidet leveres til rett pris og avtalt tid! 

 

Medlem av Mesterhuskjeden

Rotstigen er medlem av Mesterhuskjeden. Mesterhuskjeden har vært Norges ledende boligbygger de siste årene. Som medlem av Mesterhus får vi tilgang til ny teknologi og nye ideer, samtidig som medlemskapet gir et pålitelig kvalitetsstempel. Grunntanken for Mesterhuskjeden er at lokale byggmestere skal bygge kvalitetshus forankret i tradisjon, fagkunnskap og solid håndverk gjennom hele byggeprosessen.

Godkjenninger og sertifiseringer