↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

950 34 701

Besøksadresse

Lensbygdavegen 266
2850 LENA
  1. Beskrivelse

Tjenester vi tilbyr : 

ny/re- asfaltering

-lapping av gammel asfalt

-sette støttemurer, kantstein

legging av beleggningstein/brostein

-planlegging/ tegning av ute rom. 

asfalt, kantstein, beleggningstein

- graving og transport

- stein og matjord