↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

950 34 701

Besøksadresse

Lensbygdavegen 266
2850 LENA
  1. Beskrivelse

 

Asfalt og anleggsgartner tjenester.

Pusse opp gårdsplassen eller hagen? 

Tjenester vi tilbyr : 

ny/re- asfaltering

-lapping av gammel asfalt

-sette støttemurer, kantstein

-legging av beleggningstein/brostein

-planlegging/ tegning av ute rom. 

-asfalt, kantstein, beleggningstein

-graving og transport

-stein og matjord

Ta kontakt for ett uforpliktende tilbud på våre tjenester