↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

970 34 035
905 13 792

Besøksadresse

Ulvasvevegen 5
2870 DOKKA
  1. Beskrivelse

Vi i Rør Åpner'n AS er allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Vi har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsuging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykkspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing/fylling av grus, pukk, flis, m.m., brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk.

Vi utfører primært oppdrag i Innlandet, men er ofte i omkringliggende fylker, og tar gjerne oppdrag der du holder til. 

Vi bistår daglig private personer, firmaer, kommune og stat. Vi samarbeider også ofte med forsikringsselskaper og har god erfaring med å bistå i skadesaker.