↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 13 47 00

Postadresse

Postboks 633
2810 GJØVIK
  1. Beskrivelse

Nativo® Trefiberisolasjon fra Hunton er et naturlig isolasjonsprodukt laget av overskuddsflis fra trelastproduksjonen. Trefiberisolasjon utmerker seg med gode fukthåndterende og varmelagrende egenskaper og bidrar til et friskt og behagelig inneklima. 

Tester gjort av SINTEF Byggforsk viser at Nativo Trefiberisolasjon ikke er like avhengig av tett dampsperre som mineralull. Ettersom trefiber er et hygroskopisk materiale, evner det å oppta og avgi fukt i takt med fuktendringer i omgivelsene. Vi anbefaler derfor å benytte en dampbrems i kombinasjon med trefiberisolasjon. Dette gir et hus som «puster», og som på grunn av fukttransport gir stabile konstruksjonsegenskaper som tåler det tøffe norske klimaet.

Trefiberisolasjonens naturlige egenskaper gjør at den forkuller ved brann, akkurat slik treverk gjør. I tillegg er isolasjonen tilsatt en naturlig brannhemmer (ammoniumsulfat), som ytterligere forsterker forkullingsprosessen ved å oppta oksygen rundt isolasjonen ved en eventuell brann. 

Nativo Trefiberisolasjon produseres av en fornybar råvare, er 100% resirkulerbar, og lagrer karbon i hele produktets levetid.

Innblåsing av Nativo Trefiberisolasjon er en rask og effektiv isoleringsløsning for alle typer bygg. 

Sammenlignet med håndisolering går det svært raskt, og vi kan på et åpent loft isolere mellom 1.000 m2 og 2.000 m2 pr. dag avhengig av tykkelse.

I tillegg sparer det byggeplassen for logistikk, lagring og manuell kapping av isolasjonen, og dermed svinn og faren for kuldebroer.

Vi benytter de kraftigste og mest moderne maskiner tilgjengelig på markedet, og er stolt over både vårt produkt og våre leveranser.

Les mer om noen av fordelene med Nativo Trefiberisolasjon ved å gå inn på www.trefiberisolering.no.

 

Kontaktinfo: 97 00 95 00