↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 14 13 30

Besøksadresse

Ringveien 3
2850 LENA
  1. Beskrivelse

Velkommen til Økonomitjenester Innlandet!

Økonomitjenester vil være et felles profileringsnavn for selskapene i Økonomitjenester Innlandet og Hamar Økonomitjenester. Vi vil her samarbeide på flere områder fra felles IT-tjenester til å levere gode regnskapstjenester for våre kunder i forskjellige bransjer.

Økonomitjenester består av følgende kontorer:

  • Toten Økonomitjenester AS (Lena, Østre Toten)
  • Gjøvik Økonomitjenester AS (Gjøvik)
  • Oslo Økonomitjenester AS (Lørenskog)
  • Hamar Økonomitjenester AS (Hamar)
  • Raufoss Økonomitjenester AS (Raufoss)

Alle kontorene er Autorisert regnskapsførerselskap og medlem av bransjeforeningen Norsk Regnskap.

Økonomitjenester betjener til sammen ca. 1500 kunder innen de fleste bransjer og har i dag 50 ansatte hvorav 26 autoriserte regnskapsførere. Vår målsetting har hele tiden vært å tilby kundene de tjenester som de har behov for, eller som de har ønske om. Dette gjør at vi i dag kan fremstå som allsidige og moderne regnskapskontorer i våre nedslagsfelt. Dette gir et tilbud som inneholder de fleste tjenester som er av økonomisk eller administrativ art. Kontorene legger stor vekt på å være en aktiv samarbeidspartner for kundene.

Tjenester
Regnskapsarbeid er en av de grunnleggende tjenestene hos oss. Vi tar oss av regnskapsføringen fra A til Å, og du kan glemme sene kveldstimer med bekymring over hva som er rett og galt. Du mottar periodiske rapporter med kommentarer og kan således følge ditt firmas økonomiske utvikling gjennom året. Vi tar oss også av moms-oppgjøret og vi kan også ta på oss å føre regnskapet ute hos kunden på dennes eget regnskapssystem.
Åroppgjør og likningsoppgaver er en viktig del av regnskapet. Hos oss finner du medarbeidere med erfaring fra forskjellig deler av næringslivet. Vår bredde og erfaring har gitt oss tillit hos kunder, revisorer og skattemyndigheter.
Remittering. Ved systematisk innlevering av inngående fakturaer kan vi forestå remitteringen for våre kunder. Dette gir rask oppdatering og avstemming av leverandørreskontro.
Fakturering. Enkelte av våre kunder ønsker å benytte tiden til annet enn fakturering. Ved en avtale med oss kan vi ta oss av både dette og purring/inkasso.
Lønnsarbeid for alle typer virksomheter en eller flere ganger pr. måned. De ansatte mottar lønnskonvolutt pr. post eller e-post, vi kan foreta utbetalingen og vi tar oss av innberetning av både lønn, skatt og arbeidsgiveravgift.
Skanning av regnskapsbilag er på full fart inn i regnskapsbyråene. Du kan sende skannede bilag til oss pr. mail/ftp og vi fører disse uten at du gir fra deg papirene.
Konsulentbistand/Rådgivning er et viktig område hos oss. Som næringsdrivende vil du komme opp i situasjoner hvor du trenger råd. Våre ansatte har både god teoretisk bakgrunn og variert praksis fra næringslivet, noe som gjør dem til viktige samtalepartnere for deg.
Administrative tjenester. Vi kan bistå med veiledning vedr. kontorfunksjoner, vi kan avholde og delta i styremøter og vi kan bistå daglig leder i dennes arbeid med for eksempel daglig leder rapporter, personalspørsmål og budsjettering. En tett og løpende kommunikasjon med din kontaktperson hos oss vil kunne gi deg mange nyttige tips.

Vårt mål er å skreddersy løsninger for den enkelte.

Våre avdelinger:
Toten Økonomitjenester AS
Daglig leder Ola Andersson
Besøksadresse: Audheimgården, 2850 Lena
Postadresse: Postboks 74, 2851 Lena
Telefon: 611 41 330
E-post: post@okonomitjenester.no

Gjøvik Økonomitjenester AS, Gjøvik
Daglig leder Stein M. Tessem
Adresse: Ringveien 3 (Viklundsentret), 2803 Gjøvik
Telefon: 61 10 80 80
Faks: 61 10 08 99
E-post: gjovik@okonomitjenester.no

Oslo Økonomitjenester AS
Daglig leder Mona Sanne
Adresse: Lørenskogveien 75, 1470 Lørenskog
Telefon: 67 97 29 70
Mobiltlf: 934 78 881
Faks: 67 90 94 33
E-post: oslo@okonomitjenester.no

Hamar Økonomitjenester AS
Daglig leder Helge Bergo
Besøksadresse: Grønnegata 52, 2317 Hamar
Postadresse: Postboks 87, 2301 Hamar
Mobiltelefon: 924 87 579
E-post: hamar@okonomitjenester.no

Raufoss Økonomitjenester AS
Daglig leder Atle Haug
Besøksadresse: Storgata 27
Postadresse: Postboks 20, 2831 Raufoss
Telefon: 904 19 854
E-post: raufoss@okonomitjenester.no

Godkjenninger og sertifiseringer