↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 17 12 90

Faks: 61 17 69 06

Besøksadresse

Cellulosevegen 25
2827 HUNNDALEN
 1. Beskrivelse

Velkommen til Gjøvik Graveservice!

Gjøvik Graveservice ble etablert i 1959, og har i alle år basert driften på å levere tjenester av høy kvalitet.
Vi er i dag om lag 30 ansatte som representerer både høy kompetanse og lang erfaring i faget.
Etter 50 år i faget, har vi opparbeidet et godt renommé i markedet. Våre kunder vet hvem vi er, og at vi er til å stole på.

 • gravearbeid
 • sprengning og pigging
 • drenering
 • planering og opparbeidelse av tomter
 • grøntanlegg, belegningsstein
 • ferdigplen
 • graving
 • muring
 • salg av pukk, matjord og sand
 • massetransport
 • forstøtningsmurer
 • vann og avløp, vannlekkasjer
 • oljetanker


Har du et grunnleggende behov, tar vi oppdraget!

Godkjenninger og sertifiseringer