↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 13 62 20

Besøksadresse

Ringvegen 11
2816 GJØVIK
 1. Beskrivelse

Faglig bistand og akkrediterte analyser.

Din analysepartner på næringsmidler - hygiene - vann - miljø - avløpsvann

MjøsLab iks er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025, og er totalleverandør av mikrobiologiske og kjemiske analyser.

Vi tilbyr analysetjenester til bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner.

VANN

Vi har høy kompetanse og lang erfaring i analyse av:

 • Drikkevann
 • Basseng- og badevann
 • Vassdragsovervåkning
 • Brønnvann
 • Avløpsvann, sigevann og prosessvann
 • Enkle sensoriske tester

MAT

Vi bistår med analysetjenester og rådgivning:

 • Analyse av næringsinnhold og bakterier
 • Holdbarhetstester
 • Dokumentasjon av råvare- og produktkvalitet
 • Enkle sensoriske tester

MILJØ

Vi analyserer blant annet på:

 • Legionella
 • Renholdsprøver fra næringsmiddelproduksjon
 • Tungmetaller og miljøgifter i slam, jord, sedimenter med mer

LUFT

Prøvetaking og analyse av mugg- og gjærsopp.I løpet av en dag spiser vi ca 1 kg mat, drikker 3 liter vann ogpuster inn 10.000 liter luft. Ca 90 % av tiden oppholder vi ossinnendørs. Hvordan er luften i din bolig?

 

Kontakt oss, vi hjelper deg gjerne:

Telefon: 61 13 62 20 eller firmapost@mjoslab.no

www.mjoslab.no