↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 14 63 30

Faks: 61 14 63 31

Besøksadresse

Ringvegen 26
2816 GJØVIK
  1. Beskrivelse

Accountor kan levere løsninger som dekker hele økonomifuksjonen i din bedrift eller du kan velge å la Accountor ta deler av Økonomifunksjon.

Regnskapsføring
Våre tjenester inkluderer tilrettelegging av regnskapsbilag, kontering og registrering, avstemming av kasse/bank/kunder/leverandører, remittering, skatte og avgiftsoppgjør, årsoppgjør med likningspapirer og skatteberegninger.

Lønn
Accountor ivaretar i dag lønnsfunksjonen for mange tusen bedrifter i Norge. Når du velger å la Accountor ta seg av lønnskjøringen i din bedrift kan du være sikker på at krav som myndighetene stiller til både lønnsregistrering, utbetaling og rapportering er ivaretatt og at dine ansatte får lønn til rett tid.

Økonomisk rådgivning
Bruker du informasjonen som regnskapet ditt kan gi deg? Informasjon om utestående fordringer, likviditetsstyring og effektivisering av integrasjonsprosesser er noen av de områdene som er avgjørende for god forretningsdrift. Vet du om din bedrift driver bedre enn andre virksomheter i din bransje?

IKT
Accountor tilbyr IKT drift til sine kunder. Du garantert en sikker og stabil drift og en løsning som er tilgjengelig uavhengig av hvor de ansatte måtte befinne seg.

Inkasso
Med vår samarbeidsparter Contar hånterer du dine fordringer på en effektiv og behagelig måte. Fordringstjenestene inkluderer fakturering, purring og inkasso.