Ifølge Universitetsavisa har professor Mohammad Derawi fått vite at han ikke er aktuell som viserektor.

– At jeg ikke fikk noen begrunnelse, gjorde at jeg opplevde hele ansettelsesprosessen som veldig uprofesjonell og useriøs, sier han til avisa.

Ifølge Universitetsavisa er det flere kjente navn som er med videre i prosessen, deriblant seniorrådgiver Gro Kvanli Dæhlin, instituttleder Nils Kalstad og førsteamanuensis Ine Wigernæs.

Derawi sier til Universitetsavisa at han ønsker å problematisere hvorfor han ikke fikk noen begrunnelse for hvorfor han ikke gikk videre.

Det skal ha vært rekrutteringsbyrået Search House som formidlet beskjeden, men ville ikke oppgi hvorfor ansettelsesutvalget trakk denne konklusjonen.

– Helst trenger jeg å vite hvilke punkter jeg bør forbedre meg på hvis jeg skal søke på en liknende stilling en annen gang. Et avslag med begrunnelse er det minste man kan forvente, sier han til Universitetsavisa.

Den formelle ansettelsen av viserektorer skjer på NTNUs styremøte i februar.