Denne gjengen gir seg aldri - nå klager de for å få lov til å klage

GIR SEG ALDRI: I år, som mange tidligere år, har oppsittere og hyttefolk langs fylkesveg 293 markert sin misnøye med at fylkeskommunen og vegvesenet ikke legger asfalt på den gjenstående strekningen. Fra venstre Arne Oldre, Jan B. Paulsen, Nils Oddvar Haugen, Tord Gjerdalen Oldre og Eirin Fuglerud Oldre Foto: Privat

GIR SEG ALDRI: I år, som mange tidligere år, har oppsittere og hyttefolk langs fylkesveg 293 markert sin misnøye med at fylkeskommunen og vegvesenet ikke legger asfalt på den gjenstående strekningen. Fra venstre Arne Oldre, Jan B. Paulsen, Nils Oddvar Haugen, Tord Gjerdalen Oldre og Eirin Fuglerud Oldre Foto: Privat

I årevis har de slåss for å få asfaltert fylkesvegen sin. Og de gir seg aldri.

DEL

Vegen heter fylkesveg 293 og ligger i Vang kommune i Valdres. Den går mellom Eidsbru i Vang og Lome i Vestre Slidre og har en samlet lengde på 30,1 kilometer.

Problemstrekningen som ikke er asfaltert er på 3,47 kilometer og er tidvis svært dårlig. Nå klager en gruppering som kaller seg Bygdeinitiativet for restasfaltering av fv.293 saken videre i systemet fordi fylkeskommunen og vegvesenet fortsatt ikke har tatt denne grusvegen under sine vinger.

Bråstopp

Talsperson for bygdeinitiativet, Jan B. Paulsen, som er hytteeier i det aktuelle området i Vang, sier til OA at fylket for lenge siden vedtok å asfaltere hele strekningen. Men i 2009 stanset arbeidet fordi pengene var brukt opp.

– I dag, ti år etter står vegen vår fortsatt i den slitsomme og belastende ventekøen for restasfaltering. Saken er et skremmende eksempel på den klattvise vegpolitikken som fortsatt praktiseres i fylket, sier Paulsen.

Gått på politikerne

I flere år har Paulsen og andre som bor langs eller kjører grusstrekningen forsøkt å få fylkespolitikerne på sin side, men uten at det har gitt et vedtak slik Bygdeinitiativet ønsker seg.

Da fylkeskommunen og vegvesenet presenterte sin liste over tiltak på fylkesveger i Valdres i vår, var ikke fv. 293 med. Dette har Bygdeinitiativet klaget på. Men klagen ble avvist med den begrunnelsen at det ikke finnes noen klageinstans som har myndighet til å overprøve fylkeskommunens behandling.

Paulsen viser til at det faktisk er gjort et betydelig arbeid for å forberede asfaltlegging av denne strekningen.

Klager for å få klagerett

– Vi har bedt om svar på hvorfor dette arbeidet er utelatt i den administrative besvarelsen vi har fått fra Oppland Fylkeskommune, sier Paulsen.

Nå klager han og resten av Bygdeinitiativet saken inn for Fylkesmannen i håp om at de får medhold i at de har en rett til å klage.

Artikkeltags