Denne gangen gjorde det ingenting om foreldrene glemte å takke ja til barnehageplass

Fristen for å svare på tilbud om barnehageplass i Østre Toten var 15. mars. Det var uvanlig mange som ikke hadde svart innen fristen, men denne gangen får det ingen betydning.