I fjor gjennomførte fylkeskommunen vedlikeholdstiltak på en 7,5 kilometer lang strekning av fylkesveg 2474 mellom Flatøydegard og Lundemoen-krysset i Etnedal.

Tiltakene besto i å renske opp i grøftene, skifte ut masser på de svakeste punktene og skifte dårlige stikkrenner.

I år skal en vel 22 kilometer lang strekning mellom krysset med Lundemoenvegen og krysset med Raneisvegen i Nord-Aurdal rustes opp med samme type tiltak.

– Anleggsarbeidet startet 30. mai, og fortsetter til utpå høsten, skriver Innlandet fylkeskommune på sin hjemmeside.

– En lettelse

Etter mange år med forfall, satte fylkeskommunen i fjor av penger til å utbedre det mange kaller Innlandets dårligst vedlikeholdte fylkesvei.

– Det er en stor lettelse for oss alle, både for innbyggerne, næringsliv, landbruk og hyttefolket, sa ordfører Linda Mæhlum Robøle til OA den gangen.

Det var med stor tilfredshet hun konstaterte at nå skal hele strekningen fra Flatøygarden i Etnedal til krysset i Ranheimsbygda i Nord-Aurdal få etterlengtet vedlikehold.

Stengt i korte perioder

Totalt skal det brukes 68 millioner kroner de neste to årene på å ruste opp denne fylkesveien.

– Arbeidet foregår for det meste på dagtid, og vegen skal i utgangspunktet være åpen hele tida. Det kan bli nødvendig å stenge den i kortere perioder, for eksempel når entreprenøren skal skifte stikkrenner. Det vil i så fall skje på kvelden eller om natta, sier byggeleder Ola Christensen Kolbu i Innlandet fylkeskommune.

Det er Dokka Entreprenør AS som skal utføre arbeidet for fylkeskommunen.

– Alle bussruter skal gå som normalt mens vegarbeidet pågår, sier Kolbu.

Tre mil blir utbedret

Strekningen som ble rustet opp i fjor har fylkesvegnummer 2474 og er 7,5 kilometer lang. På denne strekningen fortsetter arbeidet i år, blant annet med dypstabilisering, asfaltering og utbedring av rekkverk langs vegen.

Arbeidet som nettopp har startet fortsetter mot nordvest på en strekning som går fram til krysset med Raneisvegen nærmere Fagernes. Denne strekningen er 22,5 kilometer lang og har fylkesvegnummer 2442.

Vedlikeholdsarbeidet blir avsluttet i 2024 med asfaltering av strekningen på fylkesveg 2442.

Til sammen blir en tre mil lang strekning av Steinsetbygdvegen rustet opp for rundt 92 millioner kroner.