I Oppland Arbeiderblad lørdag 22. august var det en stor reportasje om Ole Johan Bjørge som måtte gå ei uke i fjellet å skyte sine egne lam etter ulveangrep i saueflokken, og han sier at «skjer det en gang til så slutter jeg.» Han er den tredje sauebonden jeg har lest om på kort tid som har tatt denne beslutningen av lignende årsaker.

En kunne også lese at Klima-og miljøminister Sveinung Rotevatn hadde tatt turen til Goppolen i Fåvangfjellet for å presentere ferske tall om rovdyrskader på beitedyr, og han sier: «De siste årene har antallet sau som tas av rovdyr gått betydelig ned.»

Ja, her får han jo et helt konkret eksempel på hvorfor! Og fortsetter denne trenden med at sauebønder må gi seg på grunn av store rovdyr, vil han oppleve at tapene til store rovdyr vil gå ytterlige ned. For å få satt en stopper for det må det gås drastisk til verks. Det er ikke bare å sette i gang lisensjakt på en enslig ulv, etter at den har revet ihjel et vist antall sauer, men man må forhindre at det skjer ved å ta ut all ulv som befinner seg i beiteprioriterte områder før massakrene skjer.

Rotevatn vil ha det til at det er den rovdyrpolitikken han har ansvaret for som gjør at det blir mindre tap, og det har han jo rett i, men fra en helt annen synsvinkel enn han prøver å innbille oss. Det er nettopp den rovdyrpolitikken han står for som gjør at den ene sauebonden etter den andre må slutte med sau.

Selv Sveinung Rotevatn må vel snart innse at når sauetallet går betydelig ned, så er det på grunn av at den ene sauebonden etter den andre må gi seg, nettopp på grunn av lignende årsaker som Ole Johan Bjørge og hans yrkesbrødre opplever. Da må det jo bli færre sauer å fråtse i for de store rovdyra. «For der hvor intet er har selv Keiseren tapt sin rett.»

Dette er et leserinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter og gir uttrykk for skribentens meninger.