Det viktigste vi kan gjøre for barna, Gjøvik og framtiden er å prioritere på skolen. Vi må prioritere kvalitet, psykisk helse og valgfrihet i skolen. Ved å satse på skolen tar vi Gjøvik framover.

Vi har fått ny informasjon fra kommunen som bekrefter atter en gang at det beste vi kan gjøre for elevene er å sikre dyktige lærere, flere helsesykepleiere på skolen og flere valgmuligheter i språk og valgfag i skolen. Venstre vil sikre en skole som er motiverende, skaper mestring, gir frihet, men som også tar vare på elevene våre.

Det er godt dokumentert at nøkkelen til frihet og like muligheter i livet er å satse på kvalitet i skolen. Derfor er det utrolig viktig at vi sikrer kvalifiserte lærere i skolen. 1 av 5 lærere i skolen er ukvalifiserte. Det kan vi ikke akseptere. Derfor må vi rekruttere flere kvalifiserte lærere og satse etter- og videreutdanning. Skal vi utjevne de sosiale forskjellene i skolen og gi alle barn friheten til å kunne velge sitt eget liv og bli det de vil, vet vi at gode lærere er det viktigste tiltaket.

Skal barna lære, må de også trives. Derfor er vi helt avhengig av å ha en god skolehelsetjeneste og helsesykepleier på skolen hver eneste dag. I dag har ingen av barne- og ungdomsskolene i Gjøvik helsesykepleier på skolen hver eneste dag. Det er et enormt stort problem all den tid mange barn sliter psykisk og trenger kompetente voksne å snakke med. Venstre vil ha helsesykepleiere på skolen hver eneste dag for å gi elevene den hjelpen de fortjener og gi lærere mer tid til å være lærere.

Samtidig som elevene søker kvalifiserte lærere og en god skolehelsetjeneste, så viser undersøkelser fra Gjøvik kommune at elevene ønsker mer valgfrihet. Større valgfrihet i valgfag og språkfag er noe av det aller viktigste vi kan prioritere, sier elevene. Vi har flere ungdomsskoler i Gjøvik som mangler flere språkfag og et variert tilbud i valgfagene. Venstre vil la elevene få mer frihet i å velge fag som passer for dem, derfor må vi sikre at skolen tilbyr den valgfriheten elevene ønsker, fortjener og som skaper en mer motiverende skole.

Venstre vil alltid prioritere skolen. Fordi om vi skal gi alle barn som vokser opp i Gjøvik like muligheter i livet sitt, må vi ha en skole som bygger laget rundt eleven, motiverer og gir mer frihet.