Rovdyrvernere vil at alle skal tro at ulven er utrydningstruet, og da med hjelp av NINA, NOAH og mange bestemmende politikere. Selv en verdensorganisasjon som WWF hevder hele tida at ulven er truet med utrydding. Skal ulvene være truet av å bli utryddet, må det være et minimum antall levende dyr.

Antall ulver i Europa var publisert 04.03.2013 av Tor Bjarne Christensen.

Kilder: Large Carnivore Initiative for Europa 2012, International Wolf Center og Direktoratet for naturforvaltning.

Her er listen med antall ulver i europeiske land:

Russland: Cirka 20.000 Romania: 2300 - 2700 Spania: Cirka 2300

Ukraina: Cirka 2000 Hviterussland: 1500 - 2000 Bulgaria: Cirka 1000

Serbia: 750 - 850 Italia: 600 - 800 Bosnia: 850

Helles: 300 - 600 Polen: 400 - 500 Latvia: 200. 400

Slovakia: 200 - 400 Litauen: Cirka 300 Portugal: 200 - 300

Makedonia: 267 Estland: 200 - 250 Frankrike: Cirka 250

Albania: 200 - 250 Sverige. 202 - 235 Kroatia: 168 - 219

Finland: 150 - 165 Tyskland: 40 - 50 Slovenia: 32 - 43

Norge: 28 - 32 Sveits: 8 Østerrike: 2 – 8 Tsjekkia: 1

Antall ulv har alle steder etter 2013 vært økende. Det ble vinteren 2019 – 2020 registrert 56 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det registrert 47–50 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige. Til sammen ble det derfor påvist 103–106 ulver med helt eller delvis tilhold på norsk areal forrige vinter.

Dette blir da et veldig stort antall ulv, så jeg kan ikke skjønne at ulven på noen måte er utrydningstruet.

Derfor vil jeg til slutt komme med ett eneste spørsmål: Finnes det noen som ærlig og oppriktig kan forklare hvorfor ulven er utrydningstruet?