Det er en myte at kommunene er avhengig av eiendomsskatten for å levere gode primærtjenester som skole, helse, barnehage og eldreomsorg.
Eiendomsskatten utgjør en liten inntekt for kommunene, i snitt kun 2,9 % mens nye prognoser fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser at alle kommuner, årlig, har et effektiviseringspotensialet på 12 % eller mer.
Et godt tiltak kan være å digitalisere kommunen, dette kan samlet bidra til å spar kommunene for milliarder av kroner. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at kommunene i 2016 fikk det beste økonomiske resultat siden det forrige årtusen. Dette viser at med Fremskrittspartiet i regjering styrkes kommuneøkonomien. Et godt bevis på dette er at det ved utgangen av 2018 kun var 17 kommuner igjen på Robek lista som består av kommuner med kritisk dårlig økonomi, mot 118 i toppåret 2004 da Arbeiderpartiet styrte landet. Å fjerne eiendomsskatten er ikke gjort i en håndvending og det kreves en vilje fra politikerne om de skal få det til. Poenget vårt er bare at det er fullt mulig.

Vi setter her hardt mot hardt i saken om fjerningen av eiendomsskatt, det er nødvendig når småbarnsfamilier må ta ut barna av barnehagen. Minstepensjonister må kutte ut alle ting som ikke er livsnødvendige og bruke opp møysommelig oppsparte midler for å ha råd til å betale denne skatten. Vi har sett nok skrekkeksempler på hvordan denne skatten har rammet helt vanlige mennesker, og Arbeiderpartiets påstander om «en hundrelapp mer i måneden» eier ikke rot i virkeligheten.
Kommunene må også følge Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) anbefalinger om å ikke overskride anbefalt overskudd på 1,75%. Høye overskudd skal ikke settes på bok, disse pengene skal gå tilbake til innbyggerne. Så myten om eiendomsskattens betydning for kommune Norge kan herved avlives.
Som kjent har økonomien i Vestre Toten vært anstrengt over flere år og vi har vært på Robek i 2 omganger. Og Eiendomsskatten har blitt innført, men ikke for å rette opp dette, men for å bygge skoler.
Men vi mener eiendomsskatten i Vestre Toten går til noe helt annet, nemlig barnevernet. Vi har sett at på noen få år har denne tjenesten vokst voldsomt fra 8 til 52 millioner kroner.
Dette er en vekst ulik alle andre sammenlignbare kommuner, så her må vi snu trenden og få ned utgiftene.
Så hvis du synes regninga fra kommunen er blitt drøy, så bør du stemme Fremskrittspartiet for vi ønsker å fjerne denne usosiale skatten.
Bruk stemmeretten din 9. september! Godt valg