Gå til sidens hovedinnhold

Den som satt og håpet på et oppgjør med helseforetaksmodellen, ble skuffet

oa mener

Den som satt og håpet på et oppgjør med helseforetaksmodellen, ble skuffet under helse- og omsorgsministerens årlige sykehustale tirsdag. Ingvild Kjerkol nøyde seg med å opplyse om at det ville bli satt ned et utvalg for «å se på» den. Fordi «en 20 år gammel modell må kanskje gjennomgås». Det ble ikke opplyst noe konkret om bestillingene til dette utvalget, men statsråden var åpen for at det kunne komme «forbedringer» med tanke på å endre det demokratiske innslaget i sykehusenes ledelsesmodell.

Det er nesten så en hører hamringen på tastaturet fra opposisjonspartiene, som i større eller mindre grad mener at helseforetaksmodellen er roten til alt ondt. Det er jo veldig mange i dette selskapet. Men fortsatt er det ingen som har klart å komme opp med vesentlige endringsforslag som det er reell mulighet for flertall om. Da kan man være så uenig man bare vil. Politikk handler ikke minst om å skape flertall for endringer gjennom kompromisser, som i det minste er skritt i en eller annen retning.

Også Solberg-regjeringen utredet helseforetaksmodellen. Den gang ga ikke mandatet i seg selv rom for revolusjon. Kanskje åpner denne regjeringen for større tanker? Den korte omtalen dette fikk i sykehustalen, taler ikke om at dette har høy prioritet for regjeringen nå.

Dette har åpenbare årsaker. I talen kom helsestatsråden sykehusene i møte med 1,5 milliarder kroner i ei ny pakke for å avbøte koronasituasjonen. En helt nødvendig bekreftelse for sykehusene, som nettopp har vedtatt budsjetter der det eneste sikre var at ingen ting er sikkert.

At regjeringen vil avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg, kan umulig overrasker noen. Kjerkol kom likevel med gode signaler til kommunene, både i arbeidet med fastlegekrisa og i å bygge opp kommunene til å kunne ta imot pasienttyper som de nå overtar i større grad fra sykehusene.

Hun snakket ikke minst om et taktskifte i det psykiske helsearbeidet, der alle henviste skal få tilbud om en vurderingssamtale før en spesialist vurderer deres videre behov. Det vil være en stor forbedring av møtet med en tjenesten der en av fem henviste i dag får avslag i brevs form uten å ha blitt møtt overhodet.

Kommentarer til denne saken