Den nye TV2-serien: Begge de kvinnelige frierne fra Toten fikk napp hos mennene sine

To glade damer fra Vestoppland slapp å reise hjem fra herregården på Romerike.