Den ideelle stiftelsen Menneskerettsakademiet (MRA) har siden 2008 stilt samme spørsmål til 2200 unge asylsøkere: «Hvilke regler skaper gode samfunn?»

Utstillingen «Den nye planeten» viser ungdommenes svar og refleksjoner. Gjennom utstillingens tekster, bilder og intervjuer med asylsøkere utfordres også du til å reflektere over det samme: Hva er, og bør være, viktige verdier i samfunnet vårt? Utstillingen gir unge flyktninger en stemme inn i norsk offentlighet og inviterer til refleksjon om samfunnsverdier hos oss alle.

Det følger undervisningsmateriell med utstillingen som passer for ungdomsskole og videregående skole. Lærere i Østre Toten som tar i bruk vandreutstillingen i sin undervisning vil bidra til økt demokratisk kompetanse, inkludert kritisk tenking og medvirkning i den offentlige samtalen, blant ungdom i Østre Toten.

Østre Toten folkebibliotek er det andre biblioteket som viser utstillingen på dens vandring gjennom Norge, og inviterer alle til å komme og se den. Det blir offisiell åpning mandag 17. februar, kl. 11.00. Elever fra Lena-Valle videregående skole deltar på åpningen, og Lillian Hjorth fra MRA holder et kort foredrag om menneskerettighetenes betydning i dag.

«Den nye planeten» er laget med bidrag av 2200 ungdommer, Menneskerettsakademiet, Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Den er finansiert av Kulturrådet, Fritt Ord og Sparebankstiftelsen.

Ved spørsmål om utstillingen kontakt:

Hanne Gihleengen, Østre Toten folkebibliotek, 91647005
Lillian Hjorth, Menneskerettsakademiet, 97065530