Den nye Gjøvik-ordføreren ser lyst på utfordringene

Av